Raport final de activitate pentru perioada 2017-2021