Raport final de activitate pentru perioada 2011-2016