1996 - Ordonanță nr. 9 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*) privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale