2001 - Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public