2004 - Lege nr. 506 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice