2006 - Lege nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în munca