TISZTA

 

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES NÉPTÁNC-SZÍNHÁZI VENDÉGELŐADÁSA

 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának májusi műsorán szerepel a Háromszék Táncegyüttes TISZTA című néptánc-színházi előadása, melyre május 10-én, hétfőn 19:00 órától kerül sor a színház Nagytermében.

A Három­szék Tánc­együt­tes előa­dá­sainak egyedi vonását a hagyo­má­nyos folklórműso­rok és a kor­társ tánc­szín­házi for­mák ötvö­zé­se adja. Az együt­tes egy új, egyéni for­ma­vi­lág meg­tere­m­té­sé­vel az erdé­lyi népzene és nép­tánc­kul­túra megőr­zé­sére és továbbadá­sára törekszik, felül­írva az időszerűt­len, vál­to­zat­lan folk­lór szte­reo­tí­pi­á­ját.

Nem kell a néprajztudományban járatosnak lenni ahhoz, hogy a ’tiszta’ melléknévből azonnal főnevekre asszociáljunk. Mindenekelőtt nyilvánvalóan a „forrás” kínálkozik (adja magát), de faluhelyen a „szoba” sem ment még feledésbe, s a „víznek”, vagy a „táncnak” ugyancsak közkedvelt jelzője.

Táncszínházi – néptánc-színházi előadásunk a „tiszta” melléknév megannyi árnyalatát, virulens színeit szeretné megmutatni közönségének. Esetünkben fontos szerepet kap majd a mozdulat tisztasága (fegyelme), lehet az autentikus, múltba hajló, vagy jelent, jövőt idéző. Nem csupán a „mit”, a „hogyan” is fontos számunkra tehát, példát szeretnénk mutatni majd ’tisztaságból’, a tánc terápiás, tisztító erejéből!

Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt m.v.

Koreográfusok: Horváth Zsófia m.v., Melles Endre; Zenei szerkesztés: ifj. Csoóri Sándor m.v.; Énekes: Erőss Judit; Zenekar: Fazakas Albert, Fazakas Levente, Szilágyi László, Bajna György; Jelmez: Furik Rita m.v.; Látvány: JuZso m.v.; Táncoktatók: Melles Endre, Tekeres Gizella, Deffend Inci m.v., Sára Ferenc m.v.

Tánckar: Ádám Júlia, Bakos Ernő, Both Eszter, Fazakas Mónika, Gaburi Barbara, Gere Csaba, Kis Albert-Adorján, Kocsis Lilla-Tünde, Koncz Attila, Lukács Réka, Márton Csaba, Melles Endre, Pável Hunor-Mihály, Podholiczky Rebeka-Ráhel, Portik-Cseres Norbert, Székely Emőke-Edina, Szvinyuk Sándor, Virág Imola.

Hang: Kelemen István, Vajda Attila; Fény: Bedőházi Alpár; Színpadi és műszaki munkatársak: Fegyver Botond, Maksai Gábor; Öltöztetők: Kis Gabriella, Para Kinga; Ügyelő: Oláh Ágota; Tánckarvezetők: Tekeres Gizella, Melles Endre; Zenekarvezető: Fazakas Levente; Művészeti vezető: Ivácson László; Aligazgató: Koszta Árpád; Igazgató: Deák Gyula Levente.

A Háromszék Táncegyüttes hivatalos fenntartója Kovászna Megye Tanácsa.

A vendégelőadás a járványügyi szabályozások miatt korlátozott számú férőhellyel és a járványügyi intézkedések szigorú betartásával történik.

Jegyek válthatók a Színház nagytermi jegypénztárában (nyitvatartás hétköznapokon 11 és 18 óra között, telefonszám: 0365 806 865), a helyszínen előadás előtt egy órával, valamint a Biletmaster oldalán: https://teatrunational.biletmaster.ro/hun/Event/44003290/Tiszta.