BRONZPORTRÉ- ÉS EMLÉKTÁBLA-AVATÁS TOMPA MIKLÓS ÉS MENDE GABY SÍRJÁNÁL

 

Tompa Miklós rendezőnek, színészpedagógusnak, a marosvásárhelyi Székely Színház alapítójának, valamint feleségének, Mende Gaby színésznőnek állítanak emléket Marosvásárhelyen. A két művész sírján elhelyezett, Kiss Levente szobrászművész által készített bronzportrékat, valamint emléktáblát 2021. július 8-án, csütörtökön 11 órakor a marosvásárhelyi katolikus temetőben avatják fel, Tompa Gábor színházi rendező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójának kezdeményezésére.

Tompa Miklós, az erdélyi magyar színjátszás egyik kiemelkedő alakja, akinek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar társulata a nevét viseli, 25 éve, 1996. július 5-én hunyt el, Marosvásárhelyen. 1946. március 10-én a Székely Színháznak, ezzel Marosvásárhely és a tágabb értelemben vett Székelyföld első állandó színházának egyik alapítója és első igazgatója volt. Nem csupán színházalapító volt, hanem a színpadi rendezés egyik első művelője is Erdélyben. Emlékezetes színpadi rendezései mellett pedagógusi és szervezői munkássága is megkerülhetetlen – Tompa Miklós jelentősen hozzájárult a művészi oktatás minőségének fenntartásához, a tantestület építéséhez, az intézmény fejlesztéséhez is.

Mende Gaby színésznő 1948. szeptember 1-én szerződött a Marosvásárhelyi Székely Színházhoz, amihez mindvégig hű maradt. Pályafutása során a drámairodalom legszebb szerepeit csodálatos szakmai igényességgel, alázattal jelenítette meg a színpadon. Remek színészegyéniségek és a Székely Színház legendás rendezői irányították művészi kiteljesedését: férje, Tompa Miklós rendezései mellett, olyan rendezők előadásaiban játszott, mint Szabó Ernő, Kovács György, Kőmíves Nagy Lajos, Harag György, Hunyadi András, Anatol Constantin, Kincses Elemér, Kovács Levente, Alexandre Colpacci, Kövesdy István vagy Bocsárdi László. Többször fellépett Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és Nagybányán is.

A megemlékezésen a hozzátartozók mellett a színházi élet képviselői és egyházi személyiségek is részt vesznek.