Mameloschn – Fabulele dramaturgiei noi în teatrul de repertoriu