Maria Dumitrașcu (Cecilia Hoppe)
Profil
Data nașterii: 13. noiembrie 1943.
Perioadă de angajare:
1975–1978: Actriță – Teatrul de Stat