Ion Rițiu
Profil
Data nașterii: 04. decembrie 1950.
Perioadă de angajare:
Actor – Teatrul de Stat