Ion Chițoiu
Profil
Data și locul nașterii: Păuşeşti-Otaşău, 03. decembrie 1935.
Perioadă de angajare:
1965–1965: Actor – Teatrul de Stat
Data decesului: 2008